BUWA.COM.PL © 1999-2015 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z polietylenu (HDPE) i polipropylenu :

 • oczyszczalnie biologiczne z drenażem rozsączajacym WOBET-HYDRET
 • oczyszczalnie biologiczne ze złożem biologicznym WOBET-HYDRET
 • oczyszczalnie biologiczne z bioreaktorem WOBET-HYDRET
separator ST 4 ZBF 6Ca

Inne :

 • szamba z polietylenu (HDPE)
 • zbiorniki na wodę z polietylenu (HDPE)
 • studzienki wodomierzowe i kanalizacyjne
 • studzienki drenażowe rozdzielcze i zbiorcze
 • separatory koalescencyjne (olejów, weglowodorów)
 • separatory tłuszczu
 • piaskowniki
 • przepompownie

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych

Partnerzy

logo wobet


PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓWSZAMBA, ZBIRONIKI NA WODĘ, SEPARATORE, STUDZIENKI, PRZEPOMPOWNIE

DLACZEGO OCZYSZCZALNIA?
Firma "Buwa" s.c. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem małych przydomowych oczyszczalni ścieków będących powszechnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi oraz wykonawstwem obiektów większych i nietypowych.
Pełne wykonawstwo w/w inwestycji obejmuje również niezbędne projekty, dokumentacje, opinie i uzgodnienia. ZAPRASZAMY !!!

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków - dlaczego to się opłaca?

Oczyszczanie ścieków to termin, który w naszej świadomości pojawił się tak naprawdę zupełnie niedawno.
Wielu mieszkańców aglomeracji miejskich obsługiwanych przez kolektory zbiorcze nigdy nie zastanawia się gdzie są odprowadzane i jak są oczyszczane ścieki z ich gospodarstw domowych. Mieszkańcy wsi oraz innych terenów o rozproszonej zabudowie problem ten przez wiele dziesiątków lat rozwiązywali poprzez budowę przydomowych szamb. Koszty obsługi szczelnego szamba są jednak wysokie i stanowią najczęściej bardzo duże obciążenie domowego budżetu. Szambo nieszczelne, często traktowane jako doskonałe rozwiązanie problemu, to tylko pozornie niewielki koszt, który często już po kilku latach okazuje się wielkim błędem. Pozorna oszczędność pieniędzy to zanieczyszczenie i często nieodwracalna degradacja środowiska w najbliższym otoczeniu, to wreszcie zanieczyszczone uprawy i ryzyko wielu groźnych chorób. Od lat 80 - tych XX wieku pojawiły się w naszym kraju systemy biologicznych, lub biologiczno - mechanicznych, przydomowych oczyszczalni ścieków, które w krajach zachodnich są stosowane już od wielu dziesiątków lat i dzięki swej skuteczności są standardowym rozwiązaniem problemu indywidualnego odprowadzania i oczyszczania ścieków gospodarczo - bytowych. Systemy te zaliczane do naturalnych metod oczyszczania ścieków, są możliwe do zastosowania w wielu warunkach gruntowo - wodnych i dla różnej wielkości gospodarstw domowych, a także hoteli, schronisk, szkół, leśniczówek, barów, restauracji, zakładów usługowych, stacji benzynowych, itp.

W domach jednorodzinnych, gdzie ilość ścieków nie przekracza 5m3 na dobę preferuje się najtańsze i najmniej skomplikowane systemy oczyszczania, które są równocześnie bardzo efektywne i bezpieczne pod względem sanitarnym. W systemach tych najczęściej stosuje się osadnik gnilny oraz odprowadzenie ścieków poprzez rozsączenie do gruntu drenażem rozsączającym lub alternatywnie poprzez złoże biologiczne do cieku wodnego lub studni chłonnej. W ofercie znajdują się również oczyszczalnie kontenerowe o bardzo niewielkich gabarytach w których zastosowanie osadnika gnilnego nie jest konieczne. Przy odpowiednich warunkach cały system przepływu ścieków odbywa się grawitacyjnie, możliwe jest jednak również zastosowanie przepompowni.

Przy większej ilości odprowadzanych ścieków możliwe do zastosowania są systemy nieco bardziej rozbudowane.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków kosztuje zwykle nieco więcej niż budowa szamba. Jednak często nakład ten zwraca się już po 3 - 4 latach, ponieważ koszt obsługi i użytkowania oczyszczalni jest bardzo niewielki. Inne zalety przydomowej oczyszczalni ścieków to minimalna obsługa i bezproblemowa eksploatacja, ochrona środowiska naturalnego, wykonanie z materiałów bardzo odpornych na zniszczenie.

Jest to więc inwestycja bardzo opłacalna.